» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
ترجمه مقاله مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی فرزاد 1396/10/05 دسته بندی : فنی و مهندسی 0

چکیده

در رفتار سازمانی شهروندی(OCB)تعداد زیادی از پژوهشگران به تازگی اهمیت عملی و مفهوم سازمانی را معین کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نگرش های شغلی و رفتار سازمانی شهروندی در میان معلمان دوره متوسطه است. این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه توزیع شده  بین 250 معلم دبیرستانی در پراک جمع آوری شده است. میزان 80% پاسخ بدست آمده است.

تعداد صفحات فارسی : 11

تعداد صفحات انگلیسی: 7

سال انتشار : 2016

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت  و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

چکیده

در رفتار سازمانی شهروندی(OCB)تعداد زیادی از پژوهشگران به تازگی اهمیت عملی و مفهوم سازمانی را معین کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نگرش های شغلی و رفتار سازمانی شهروندی در میان معلمان دوره متوسطه است. این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه توزیع شده  بین 250 معلم دبیرستانی در پراک جمع آوری شده است. میزان 80% پاسخ بدست آمده است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه از طریق رضایت شغلی ،تعهد،رفتار سازمانی شهروندی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. پاسخ دهندگان براساس روش نمونه گیری آسان انتخاب شده اند. نتیجه این تفسیر با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری (SPSS22) برای علوم اجتماعی  بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج بدست آمده آماری از رضایت شغلی،تعهد سازمانی و رفتار سازمانی شهروندی ارتباط معنی دار و مثبت را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:نگرش شغلی، رضایت شغلی،تعهد سازمانی،رفتار سازمانی شهروندی

1-مقدمه

رفتار سازمانی شهروندی(OCB)،ساختاری بزرگ در زمینه های روانشناسی و مدیریت در دو دهه گذشته است. براساس یافته های ارگان(1977)OCB به طور غیرمستقیم اثربخشی سازمان را به طور قاطع ثابت کرده است که در زمینه اجتماعی وروانی  پشتیبانی از عملکرد کار افزایش می یابد. بنابراین تعداد زیادی از توجه ها در ادبیات دریافت کرده اند. رفتار سازمانی شهروندی توسط افراد به صورت داوطلبانه مشخص شده است که سهم فرانقشی سازمانی بالاتر از وظایف کار خودشان است.

چکیده انگلیسی
Organizational citizenship behavior (OCB) has received a great deal of attention among researchers recently given the practical
importance and its implication for the organizations. The objective of this study was to investigate the relationship between job
attitudes and organizational citizenship behavior among secondary school teachers. Cross sectional design was used to meet the
objectives set. Data was collected through the administration of questionnaire to 250 secondary school teachers at Perak. A 80%
response rate was achieved. The respondents completed the questionnaire which assessed the job satisfaction, commitment and
organizational citizenship behavior. The respondents were selected based on the convenience sampling. The result of the data is
interpreted by using Stastistical Package for Social Science (SPSS) Version 22. In order to analyze the data, Pearson Correlation
and regression were employed. From the results obtained, job satisfaction, organizational commitment and organizational
citizenship behavior revealed statistically significant and positive correlation. 
 
© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.

 


خرید و دانلود | 9,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط